بازدید استاندار محترم و هیئت همراه از خانه کارگر استان سمنان

نشست صمیمانه مهندس سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان با دبیر اجرایی و هیئت اجرایی خانه کارگر استان / و هیئت مدیره کانون بازنشستگان سمنان،
در این نشست صمیمانه مرادی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان نیز حضور داشتند.

بازدید استاندار محترم و هیئت همراه از خانه کارگر استان سمنان

ادامه خبر