ثبت نام اردوها

به اطلاع کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز می رسانیم در حال حاظر می توانند نسبت به ثبت نام سفرهای موجود اقدام نمایند.


1- اعزام به مشهد مقدس   /  زمان: سالیانه  در 3 نوبت (بهار،تابستان،پاییز)    / هزینه:90 هزار تومان       /مدت اقامت:4 روز

2- اعزام به اردبیل و سرعین   / زمان:حد نصاب     / هزینه:150 هزار تومان (تابستان)     /مدت اقامت: 5 روز

3- اعزام به قم اصفهان و شیراز  / زمان:حد نصاب    /هزینه:120 هزار تومان   (تابستان)    / مدت اقامت 5 روز

4- سفر به عتبات عالیات برای بازنشستگان / سرپرست به صورت اقساط  


ادامه خبر