حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 حضور  دکتر علیرضا محجوب  - حبیب اله محقق - علیرضا خسروی / در شرکت پاریزان صنعت

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

 حضور  دکتر علیرضا محجوب  - حبیب اله محقق - علیرضا خسروی / در شرکت پاریزان صنعت

 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

 حضور  دکتر علیرضا محجوب  - حبیب اله محقق - علیرضا خسروی / در شرکت پاریزان صنعت

 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

 حضور  دکتر علیرضا محجوب  - حبیب اله محقق - علیرضا خسروی / در شرکت ابزار درمان امروز
 

 

 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

 حضور  دکتر علیرضا محجوب  - حبیب اله محقق - علیرضا خسروی/ در شرکت ابزار درمان

 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

 حضور  دکتر علیرضا محجوب  - حبیب اله محقق - علیرضا خسروی/ در شرکت ابزار درمان

 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

 حضور  دکتر علیرضا محجوب  - حبیب اله محقق - علیرضا خسروی / در  شرکت فروسیلیس ایران

 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 حضور  دکتر علیرضا محجوب  - حبیب اله محقق - علیرضا خسروی / در  شرکت فروسیلیس ایران 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 حضور  دکتر علیرضا محجوب  - حبیب اله محقق - علیرضا خسروی / در  شرکت فروسیلیس ایران 

حضور مهندس محجوب در سمنان و بازدید از 5 واحد تولیدی(تصویر)

 

 حضور  دکتر علیرضا محجوب  - حبیب اله محقق - علیرضا خسروی/ در شرکت فروسیلیس ایران
 

 

ارسال نظر

ارسال نظر

    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangry
عکس خوانده نمی شود