خدمات آموزشی خانه کارگر

خانه کارگر به نیت ارتقاء علمی جامعه کارگری در طی سالهای گذشته اقدام به تشکیل کلاسهای آموزش رایگان نموده است که از آن جمله میتوان به آموزش حسابداری/خیاطی/قالیبافی/نقاشی/قرآن/کامپیوتر /زبان انگلیسی و ......

ادامه خبر

امور اعضا و آموزش

این واحد هماهنگی پذیرش و عضوگیری و همچنین هدایت و برنامه ریزی آموزشهای کوتاه مدت و دانشگاهی نیروهای کار را عهده دار است.

همچنین هماهنگی طریقه استفاده کارگران عزیز از امکانات صنفی، حقوقی، بیمه ای، رفاهی، تفریحی، و ورزشی نیز به عهده این واحد است.

 
 
 
ادامه خبر

تاريخچه فعاليت خانه کارگر


مبارزات فراگير وپردامنه کارگران کشور درهنگامه بروز تحولات جدي در عرصه مسائل سياسي واقتصادي کشور که به فروپاشي نظام سلطنتي در سال1357 منتهي گرديد،باتلاش وپيگيري جمعي ازفعالين اين مبارزات درقالبي تشکيلاتي ونظام مند،تحت عنوان خانه کارگر استمرار يافت ونقش اساسي درجلب حمايت اقشار مختلف جامعه کارگري ودرراستاي حراست وتقويت نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايفاء نمود.اين تشکيلات کارگري بتدريج ودرطول زمان به عنوان يگانه تشکل مرکزي کارگران ايران وظيفه پيگيري اهداف ومطالبات جنبش کارگري را در سطوح ملي وبين المللي عهده دار شده است.

 


ادامه خبر

اساسنامه خانه کارگر


ماده1) نام:خانه کارگر جمهوري اسلامي ايران (کنفدراسيون عالي کارگران ايران)

ماده2)محل: مرکزاصلي خانه کارگر تهران ،خيابان دانشگاه چهارراه شهيد روانمهر،پلاک 67-69 مي باشد که در صورت لزوم ميتواند پس از تصويب کميسيون ماده 10 در نقاط کشور شعبه يا نمايندگي داير نمايد.


ادامه خبر