بیانیه دبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان به مناسبت هفته کارو کارگر

متن سخنرانی دبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان در نماز جمعه  به مناسبت هفته کار و کارگر اردیبهشت 92

کارگران از جمله محروم ترين اقشار و طبقات کشور مي باشند که وضعيت رقت بار شان مورد توجه زمامداران کشور، مؤسسه ها و رسانه هاي گروهي قرار نگرفته و به مشکلات، نيازها و خواسته هاي شان رسيدگي نمي شود و حقوق و امتيازات شان تأمين نمي گردد.

کمتر رسانه اي را مي توان يافت که مشخصاً به گرفتاري ها و نيازهاي کارگران پرداخته باشد. لذا جا دارد که به وضعيت اين قشر عظيم به طور مفصل پرداخته و حقوق به رسميت شناخته شان شرح و توضيح داده شود.

وضعيت کارگران در کشور به دلايل متعدد و از جهات مختلف رقت بار است. کارگران با مشکلات و نارسايي هاي زيادي مواجه اند.

اولين مشکل کارگران کمبود کار است. تمام مشاغل و محل هاي کارگري مملو از کارگر و متقاضي کار مي باشد. اکنون بحران بيکاري در کشور به اوج خود رسيده است. اين بحران همچنان رو به وخامت است. مزد ناچيز و تضمين ناشده مشکل دوم کارگران مي باشد. کار ماهانه يک کارگر کفاف اجاره خانه و سايرمخارج وي را نمي نمايد. ثالثاً کارگران و خانواده هاي شان از توانايي درمان و امکانات صحي و بهداشتي چنداني برخوردار نيستند.


 

دبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان حاج حبیب اله محققدبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان حاج حبیب اله محقق


ادامه خبر