دیدار کمیته بیمه درمان خانه کارگر با مدیرکل تامین اجتماعی سمنان:

چکیده: از موضوعات مطرح شده در این جلسه، درخواست احیای بخش درمان مستقیم تامین اجتماعی استان و افزایش خدمات به بیمه شدگان و همچنین افزایش بهای اقلام دارویی و.. بوده است.
بخش درمان مستقیم تأمین اجتماعی احیاء شوددیدار کمیته بیمه درمان خانه کارگر با مدیرکل تامین اجتماعی سمنان:
ادامه خبر

در نشست مشترک دبير کل و اعضاي شوراي اجرايي خانه کارگر با سرپرست و اعضاي هيات تحريريه روزنامه پيام استان ضمن مطرح کردن معضلات و مشکلات و راهکارهاي قشر کارگري تاکيد گرديد . . .

در نشست مشترک دبير کل و اعضاي شوراي اجرايي خانه کارگر استان سمنان  با سرپرست و اعضاي هيات تحريريه روزنامه پيام استان ضمن مطرح کردن معضلات و مشکلات و راهکارهاي قشر کارگري تاکيد گرديد . . .
لزوم رفع موانع موجود و عزمي جدي براي حل مشکلات جامعه کارگري


ادامه خبر

بازنشستگان تامین اجتماعی سمنان : قوه قضائیه با متخلفان برخورد کند

دبیر تشکیلات خانه کارگر استان سمنان در جمع معترضین صندوق تامین اجتماعی را بزرگترین صندوق در خاورمیانه خواند و گفت: این صندوق متعلق به دولت نیست بلکه حق الناس است.

حبیب الله محقق با تاکید بر اینکه این صندوق حاصل تلاش کارگران و دسترنج آنها است متذکر شد: در هیات مدیره این صندوق خبری از کارگران و کارفرمایان نیست اما 10 تا 15 معاون وزیر حضور دارند.

وی با بیان اینکه حاکمیت این صندوق باید در اختیار کارگران و بازنشستگان باشد تصریح کرد: در حالی که یک کارگر 30 سال حق بیمه می دهد چرا باید با وضعیت درمان نامناسبی مواجه باشد و بیمه تکمیلی بخرد.


ادامه خبر