صفحه اصلي > کانون بازنشستگان > وام 10 میلیون ریالی

وام 10 میلیون ریالی


26-11-1392, 10:20. نويسنده: admin

 150 سهمیه وام کانون بازنشستگان سمنان و سرخه به افرادی که در نوبت قرار گرفته بودند و از سال 91  ثبت نام کرده بودند  معرفی نامه 

دریافت وام به مبلغ 10000000 ریال داده شد.

بازگشت