صفحه اصلي > دفاترخانه کارگر استان > امور اعضاء خانه کارگر شاهرود

امور اعضاء خانه کارگر شاهرود


18-01-1393, 09:39. نويسنده: admin

منتظر خدمات بیشتری از ما باشید. خانه کارگر شاهرود

«برای استفاده از تمامی خدمات، ارائه کارت ملی الزامی است.»

آدرس: شاهرود خیابان فردوسی مقابل ساعت گل جنب بانک ثامنتلفن: 2239289

 
 دریافت لیست خدمات خانه کارگر شاهرود 
[attachment=3:khdmat-jdydtr-khanh-kargr.doc] 
 

 


 


بازگشت