«طومار اخیر كه توسط جمعی از نمایندگان كارگری در واحدهای صنعتی شهرستان ری تهیه شده است، در حمایت از اقدام تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری است که در ماه گذشته با شکایت از مصوبهٔ مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری صورت گرفت.»
---
ادامه خبر

«سقوط از ارتفاع، برخورد جسم با فرد، فرو ریختن شی، زمین خوردگی، برق گرفتگی و سوختگی مهم‌ترین حوادثی هستند که هر روز مواردی از آن‌ها در کارگاههای بزرگ و کوچک استان اصفهان کارگران را به کام خود می‌کشد.»
---
ادامه خبر

با جایگزین شدن ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع قدرت خرید مزدبگیران نصف خواهد شد/ چنانچه از این پس افراد بیمار به دلیل ناتوانی در خرید دارو جان خود را از دست بدهند هیچ کس جز مجلس مقصر نیست.
---
ادامه خبر