اعلام زمان سانس سالن فوتسال ویژه اعضای خانه کارگر سمنان

 

 

 

 

 

 

اعضای خانه کارگر استان سمنان و کانون بازنشتگان استان سمنان  می توانند به منظور انجام ورزش در رشته

فوتسال در روزهای اعلامی به سالن ورزشی  مراجعه نمایند.

زمان سانس سالن ورزشی   روزهای  جمعه  ساعت 20:30 الی 22  می باشد.

اعضای محترم از آوردن همراه خوداری نمایند و بیمه ورزشی نیز بر عهده خود عضو می باشد.

خواهشمند است جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره 09196680870 تماس حاصل فرمائید