دبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان از ثبت نام خود در انتخابات شوراهای شهر  سمنان خبر داد  حاج حبیب اله محقق  همچنین افزود این بار نوبت کارگران است که پس از 34 سال نماینده ای ویژه و انحصاری در مرکز مهم تصمیم گیری شهر داشته باشند.

ادامه خبر

بیانیه دبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان به مناسبت هفته کارو کارگر

متن سخنرانی دبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان در نماز جمعه  به مناسبت هفته کار و کارگر اردیبهشت 92

کارگران از جمله محروم ترين اقشار و طبقات کشور مي باشند که وضعيت رقت بار شان مورد توجه زمامداران کشور، مؤسسه ها و رسانه هاي گروهي قرار نگرفته و به مشکلات، نيازها و خواسته هاي شان رسيدگي نمي شود و حقوق و امتيازات شان تأمين نمي گردد.

کمتر رسانه اي را مي توان يافت که مشخصاً به گرفتاري ها و نيازهاي کارگران پرداخته باشد. لذا جا دارد که به وضعيت اين قشر عظيم به طور مفصل پرداخته و حقوق به رسميت شناخته شان شرح و توضيح داده شود.

وضعيت کارگران در کشور به دلايل متعدد و از جهات مختلف رقت بار است. کارگران با مشکلات و نارسايي هاي زيادي مواجه اند.

اولين مشکل کارگران کمبود کار است. تمام مشاغل و محل هاي کارگري مملو از کارگر و متقاضي کار مي باشد. اکنون بحران بيکاري در کشور به اوج خود رسيده است. اين بحران همچنان رو به وخامت است. مزد ناچيز و تضمين ناشده مشکل دوم کارگران مي باشد. کار ماهانه يک کارگر کفاف اجاره خانه و سايرمخارج وي را نمي نمايد. ثالثاً کارگران و خانواده هاي شان از توانايي درمان و امکانات صحي و بهداشتي چنداني برخوردار نيستند.


 

دبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان حاج حبیب اله محققدبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان حاج حبیب اله محقق


ادامه خبر