تیر خلاص به قطعه‌سازان با واگذاری ۴۰ درصد سهام ایران‌خودرو سمنان به چین

 

 

چکیده: «این واگذاری در حالی صورت گرفته است که تعداد زیادی از تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور بخصوص در استان سمنان به سبب کاهش سفارش فروش قطعات خودرو از سوی شرکتهای بزرگ خودرو ساز، تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند.»
 

 

 
ادامه خبر