ناتوانی بازنشستگان سمنان در وصول طلب ۳۵۰ میلیونی از بیمه دی

چکیده: شرکت بیمه تکمیلی دی پیش از اتمام قرارداد با کانون عالی بازنشستگان، باید تمام مطالبات کارگران بازنشسته را تسویه می‌کرد و مسئولان پیشین کانون در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.
 با اتمام قرارداد شرکت بیمه‌گر صورت گرفت؛ادامه خبر

لیست کامل تعهدات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی (+جدول)

قرارداد فی ما بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با بیمه آتیه‌سازان حافظ در ارتباط با بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز (اول آذرماه) اجرایی می‌شود. 

 
ادامه خبر