دیدار کمیته بیمه درمان خانه کارگر با مدیرکل تامین اجتماعی سمنان:

چکیده: از موضوعات مطرح شده در این جلسه، درخواست احیای بخش درمان مستقیم تامین اجتماعی استان و افزایش خدمات به بیمه شدگان و همچنین افزایش بهای اقلام دارویی و.. بوده است.
بخش درمان مستقیم تأمین اجتماعی احیاء شوددیدار کمیته بیمه درمان خانه کارگر با مدیرکل تامین اجتماعی سمنان:
ادامه خبر

در نشست مشترک دبير کل و اعضاي شوراي اجرايي خانه کارگر با سرپرست و اعضاي هيات تحريريه روزنامه پيام استان ضمن مطرح کردن معضلات و مشکلات و راهکارهاي قشر کارگري تاکيد گرديد . . .

در نشست مشترک دبير کل و اعضاي شوراي اجرايي خانه کارگر استان سمنان  با سرپرست و اعضاي هيات تحريريه روزنامه پيام استان ضمن مطرح کردن معضلات و مشکلات و راهکارهاي قشر کارگري تاکيد گرديد . . .
لزوم رفع موانع موجود و عزمي جدي براي حل مشکلات جامعه کارگري


ادامه خبر