دبیر اجرائی برتر کشور

توسط معاونت امور استان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر کشور،حبیب اله محقق  ، دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان، به‌عنوان رتبه‌ی دوم دبیر اجرایی نمونه کشوری دست یافت. حسن صادقی در این لوح تقدیر خطاب به حبیب اله محقق آورده است: از اینکه با کمال دقت و جدیت نسبت به مسائل روز جامعه کارگری، تلاش‌های شایسته‌ای مبذول داشته‌اید، این لوح به‌پاس کسب رتبه دوم مدیر اجرایی نمونه کشوری به شما تقدیم می‌شود. رجای واثق دارد، در پرتو عنایات خاص الهی، با عزم و اراده‌ای استوار و با همکاری‌های پایدار، در جهت دفاع از حقوق جامعه کارگری این مرزوبوم همواره موفق و مؤید خواهید بود.

 
 

 دبیر اجرائی برتر کشور

 

 
ادامه خبر