پیام نوروزی دبیر اجرائی خانه کارگر سمنان به مناسبت سال جدید و آغاز فصل بهار

حلول سال جدید و آغاز فصل بهار را به یکایک کارگران عزیز و بازنشستگان ، مستمری بگیران و همه ایرانیان تبریک و شادباش می‌گویم. در فرهنگ عرفانی ما بهار و زندگی دوباره طبیعت همواره دستمایه‌ای بوده است، برای پرداختن به حالات دل و کشف ابعاد معنوی پدید‌ه‌های این جهانی.

پیام نوروزی دبیر اجرائی خانه کارگر سمنان به مناسبت سال جدید و آغاز فصل بهار

ادامه خبر