به بهانه هفته تامین اجتماعی و بهزیستی

25 تیرماه سالروز تامین اجتماعی و بهزیستی نام گذاری شده است . شاید از این جهت که دست اندرکاران و مسئولین نظام به اهمیت این موضوع پی برده اند که مردم عزیز و فداکار ما بر گردن همه آنان این حق را دارند که از زندگی همراه با آسایش روحی و روانی و با سلامت در جامعه زندگی کنند و چنانچه در معرض مشکلات جسمانی و روحی و روانی قرار گرفتند , از آنان حمایت های لازم صورت گیرد تا بهبودی کامل خود را دریافت کنند د آن دسته از عزیزانی که دارای معلولیت های مختلف می باشند نیز تحت درمان با قیمت مناسب قرار گیرند .
ادامه خبر