بازدید استاندار محترم و هیئت همراه از خانه کارگر استان سمنان

نشست صمیمانه مهندس سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان با دبیر اجرایی و هیئت اجرایی خانه کارگر استان / و هیئت مدیره کانون بازنشستگان سمنان،
در این نشست صمیمانه مرادی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان نیز حضور داشتند.

بازدید استاندار محترم و هیئت همراه از خانه کارگر استان سمنان

ادامه خبر

گزارش تصویری جشن یازدهم اردیبهشت 1403

با سلام برگزاری جشن روز کارگر با حضور کارگران و بازنشستگان روز سه شنبه مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۴۰۳ در خانه کارگر سمنان با حضور بیش از ۲۵۰ نفر وایراد سخنرانی توسط دبیراجرایی خانه کارگر آقای محقق وآقای رستمیان و آقای جواد میرحاج و شعار های مرتبط با این روز و باحضور تعدادی از خبرنگاران

گزارش تصویری  جشن یازدهم اردیبهشت 1403

ادامه خبر