کنگره سراسری خانه کارگر اردیبهشت سال آینده برگزار می شود

 

 

حاج حسن صادقی- معاون دبیرکل تشکیلات خانه کارگر گفت: کنگره سراسری خانه کارگر اردیبهشت سال آینده در تهران برگزار می شود.


 

ˈحسن صادقیˈ روز یکشنبه در کنگره استانی خانه کارگر استان سمنان گفت: در این کنگره که با حضور نمایندگان استانی برگزار می شود اعضای شورای مرکزی و نظارت خانه کارگر انتخاب می شوند.

وی بررسی مسایل و معضلات جامعه کارگری، ایجاد فضایی مناسب برای گفتمان بین کارگران و کارفرمایان و نیز بررسی قوانین کار و تامین اجتماعی را از دیگر موضوعات مورد بررسی کنگره سراسری خانه کارگر بیان کرد.

وی گفت: مسایل و مشکلات مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی باید به یک کمیته با حضور شرکای اجتماعی مطرح و مورد نقد قرار بگیرد تا برای حل مشکلات تصمیم گیری شود.

در کنگره استانی خانه کارگر استان سمنان که کارگران و نمایندگان تشکل های کارگری این استان حضور داشتند نمایندگان کارگری استان سمنان برای حضور در مجلس کارگری کشوری انتخاب شدند.ک/2

ادامه خبر

کنگره سال 91 خانه کارگر استان سمنان تاریخی شد

 

 

با حضور تاریخی کارگران سمنانی
کنگره سال 91 خانه کارگر استان سمنان ماندگار شد
سمنان، كاروكارگر  نجاتي: بی گمان پس از راهپیمایی روز
جهانی کارگر سال 85 کارگران سمنانی، کنگره سراسری ششم
اسفند ماه سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی در
ذهن جامعه کارگری استان برای همیشه ماندگار خواهد شد.


 
کنگره سال 91 خانه کارگر استان سمنان تاریخی شد

ادامه خبر