کنگره سراسری خانه کارگر اردیبهشت سال آینده برگزار می شود

 

 

حاج حسن صادقی- معاون دبیرکل تشکیلات خانه کارگر گفت: کنگره سراسری خانه کارگر اردیبهشت سال آینده در تهران برگزار می شود.


 

ˈحسن صادقیˈ روز یکشنبه در کنگره استانی خانه کارگر استان سمنان گفت: در این کنگره که با حضور نمایندگان استانی برگزار می شود اعضای شورای مرکزی و نظارت خانه کارگر انتخاب می شوند.

وی بررسی مسایل و معضلات جامعه کارگری، ایجاد فضایی مناسب برای گفتمان بین کارگران و کارفرمایان و نیز بررسی قوانین کار و تامین اجتماعی را از دیگر موضوعات مورد بررسی کنگره سراسری خانه کارگر بیان کرد.

وی گفت: مسایل و مشکلات مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی باید به یک کمیته با حضور شرکای اجتماعی مطرح و مورد نقد قرار بگیرد تا برای حل مشکلات تصمیم گیری شود.

در کنگره استانی خانه کارگر استان سمنان که کارگران و نمایندگان تشکل های کارگری این استان حضور داشتند نمایندگان کارگری استان سمنان برای حضور در مجلس کارگری کشوری انتخاب شدند.ک/2

ادامه خبر

کنگره سال 91 خانه کارگر استان سمنان تاریخی شد

 

 

با حضور تاریخی کارگران سمنانی
کنگره سال 91 خانه کارگر استان سمنان ماندگار شد
سمنان، كاروكارگر  نجاتي: بی گمان پس از راهپیمایی روز
جهانی کارگر سال 85 کارگران سمنانی، کنگره سراسری ششم
اسفند ماه سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی در
ذهن جامعه کارگری استان برای همیشه ماندگار خواهد شد.


 
کنگره سال 91 خانه کارگر استان سمنان تاریخی شد

ادامه خبر

مرامنامه خانه کار

مرامنامه خانه کارگر 
1- تلاش در جهت خودکفايي و استقلال و قطع کامل وابستگي به بيگانگان و جلوگيري از غارت و اتلاف منابع طبيعي و نيروي کار کشور از راه تبديل صنعت مونتاژ و وابسته و کشاورزي رو به انهدام ، صنعت و کشاورزي مستقل و جهت دار که در آن منابع طبيعي و انساني مسلمين با رعايت شرايط اقليمي در جهت مصالح اسلام و انقلاب اسلامي و تامين نيازهاي عمومي بکار رفته اند . 

ادامه خبر

تاريخچه فعاليت خانه کارگر

 

تاريخچه فعاليت خانه کارگر

مبارزات فراگير وپردامنه کارگران کشور درهنگامه بروز تحولات جدي در عرصه مسائل سياسي واقتصادي کشور که به فروپاشي نظام سلطنتي در سال1357 منتهي گرديد،باتلاش وپيگيري جمعي ازفعالين اين مبارزات درقالبي تشکيلاتي ونظام مند،تحت عنوان خانه کارگر استمرار يافت ونقش اساسي درجلب حمايت اقشار مختلف جامعه کارگري ودرراستاي حراست وتقويت نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايفاء نمود.اين تشکيلات کارگري بتدريج ودرطول زمان به عنوان يگانه تشکل مرکزي کارگران ايران وظيفه پيگيري اهداف ومطالبات جنبش کارگري را در سطوح ملي وبين المللي عهده دار شده است.

 

ادامه خبر